Gediminas Bytautas

Gediminas Bytautas, gediminas, bytautas, dailininkas, poetas, grafikas, menininkas, muzikantas, tapytojas, filosofas

Gediminas Bytautas  

Gediminas Bytautas gimė 1988 m. liepos 14 dieną Klaipėdoje. Dailininkas (tapytojas, grafikas), poetas, muzikantas bei filosofas. Pats kūrėjas pasižymi kūrybiniu universalumu. Kūryba šiuolaikinė, meta postmodernistinė. Aktyviai rašyti pradėjo apie 2003 – 2004 m. ir nuo 2005 m. buvo kviečiamas į poezijos renginius. Dalyvavo tokiuose renginiuose, kaip „Motiejaus Valančiaus raštų meninio skaitymo konkursas“, „Poezijos pavasaris“, „Debiutai“ ir kt., dukart tapo filologų konkurso Klaipėdos turo laureatu. Esė „Karo marionetės“ laimėjo raudonojo kryžiaus rengiamame konkurse – „Už puikų įsijautimą į kombatantų rolę!“. Klaipėdos universiteto mokomasis teatras pastatė Gedimino Bytauto pjesę „Tarp mirties ir gyvenimo“, vėliau pavadinimu „Matas“. Nuo 2006 m. ėmė kurti elektroninę muziką. 2007 m. pasirodė pirmoji poezijos knyga “Mano paties evangelija”. 2011 m. pasirodė antroji poezijos knyga „Už stiklo sienų“, iliustruota Gedimino tapybos ir grafikos darbais, po 2010m. įvykusio kūrybinio posūkio – atradimo savęs abstrakčioje tapyboje ir grafikoje.

Po 2011m. surengtų pirmųjų personalinių parodų „Transcendentinė tapyba“, bei „Ir drakonai turi akis“ šioje meninėje veikloje buvo pastebėtas, tuo pačiu pavadinimu grafikos darbas „Ir drakonai turi akis“ – bienalės pretendentas, „Drakono glėbyje“ – iškeliavo į Maskvą privačion kolekcijon, kiti pasklido po Lietuvą. 2013m. Liepą Rusijoje „United Studios Corporation“ išleido pirmąjį Gedimino muzikos albumą „Nonexistence of existence“ kurtą nuo 2006-tų. 2018-tais m. nacionalinis Kretingos muziejus įsigijo Gedimino grafikos darbą „Gausmas“ savo ekspozicijai ir muziejaus kolekcijai. Šiuo metu dailininkas, poetas Gediminas Bytautas dirba prie trečiosios poezijos knygos, darbiniu pavadinimu – „Melancholijos“, bei filosofinės – „Esatis viena esybe arčiau nieko aliuzijos“ (Neegzistencinė filosofija). Reguliariai moko tapybos įvairaus amžiaus grupes ir pavienius asmenis.
Netrukus pasirodys antrasis muzikos albumas „World will disappear“.

 

Bibliografija:

Mano paties evangelija: [eilėraščiai] / Gediminas Bytautas; dailininkė Tautmilė Stanevičiūtė. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2007. – 64p.: iliustr. ISBN 978-9955-54-246-9

Už stiklo sienų: [eilėraščiai] / Gediminas Bytautas; dailininkas Gediminas Bytautas. – Klaipėda: Eglės leidykla, 2011. – 79, [1]p.: iliustr. ISBN 978-6094-32-019-4

 

Personalinės parodos:

2011.02.10 – 04.14 Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras, „Transcendentinė tapyba“, Klaipėda (tapyba ir grafika).

2011.05.20 – 06.04 Girulių biblioteka-bendruomenės namai, „Ir drakonai turi akis“, Klaipėda (tapyba ir grafika).

2012.09.07 – 12.01 Kretingos rajono kultūros centras, „Tinklas“, Kretinga (grafika).

2015.01.16 – 02.15 Kretingos rajono kultūros centras, „Transcendencijų retrospektyva / 2010 – 2014“, Kretinga (tapyba)

2015 Kretingos rajono kultūros centro Laukžemės skyrius, “Būtis ir laikas” – Neegzistuoja, Laukžemė (tapyba).

2015.05.14 – 06.14 Novi Homines galerija, „Tinklas“, Vilnius (grafika)

2016.05.03 – 05.28 Girulių biblioteka-bendruomenės namai, „Tinklas“, Klaipėda (grafika)

2016.05.30 – 07.30 Lietuvos švietimo istorijos muziejus, „Tinklas“, Kaunas (grafika)

2016.09.26 – 10.28 Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, „Tinklas“, Kretinga (grafika)

2017.06.13 – 07.09 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, „Tinklas“, Klaipėda (grafika)

2017.08.03 – 09.30 Kretingos rajono kultūros centras, „Transformacija“, Kretinga (tapyba ir grafika)

2017.10.03 – 11.30 Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyrius, “Tinklas”, Šukė (grafika).

2018.06.27 – 08.15 Respublikinis Vaclovo Into akmenų muziejus, „Persikūnijimo metamorfozės“, Mosėdis (grafika).

 

Duetinės parodos:

2017.10.03 – 11.25 Kretingos rajono kultūros centro Rūdaičių skyrius, Gediminas Bytautas ir Odilė Norvilaitė, tapybos darbų paroda “Suokalbis GO”, Rūdaičiai (tapyba).

2018.01.12 – 03.08 Skuodo rajono kultūros centras, Gediminas Bytautas ir Odilė Norvilaitė-Bytautienė, tapybos darbų paroda “Erdvės”, Skuodas (tapyba).

2018.02.23 – 04.02 Kretingos muziejus – Grafų Tiškevičių dvaras, Gediminas Bytautas ir Odilė Norvilaitė-Bytautienė, tapybos ir grafikos darbų paroda “Vibracija”, Kretinga (Grafika).

2018.04.05 – 09.24 Kavinė-galerija „Liepa“, Gediminas Bytautas ir Odilė Norvilaitė-Bytautienė, tapybos ir grafikos darbų paroda “Gelmės”, Palanga (Grafika).

 

Grupinės parodos:

 2012.06.28 Jungtinė dailės paroda menų festivalyje „7.6“, galerijoje „Menas ir kava“, Klaipėda (tapyba ir grafika).

 2016.02.16-03.20 Kretingos profesionalių menininkų grupės PINX grupinė paroda skirta Vasario 16-tai, Kretingos rajono kultūros centras, Kretinga (grafika)

2017.11.09 – 2017.12.31 Kretingos rajono kultūros centras, Žemaitijos dalininkų sąjungos grupinė paroda „Vasaros laiškai“, Kretinga (tapyba).

 

Gediminas Bytautas – Muzikos albumai:

Gediminas Bytautas – „Nonexistence of existence“ Record: 2006-2010 • Edition: 2013 • [USC-CD-1307.0132] released by „United Studios Corporation“ (Russian Federation) at 2013.07.02 Industrial, Experimental.

 

Dailininkas, poetas Gediminas Bytautas kituose leidiniuose:

 2006.11.03 laikraštyje „Vakarų ekspresas“, 15psl., „Moksleivis poetas savo kūryba svajoja gyventi per amžius“ (straipsnis apie kuriamą poeziją“).

 2007.01.19 laikraštyje „Vakarų ekspresas“, 15psl., „Rašyk ir būsi pastebėtas“ (straipsnis apie pirmąją poezijos knygą „Mano paties evangelija“).

 2007.06.15 laikraštyje „Vakarų ekspresas“, „Jaunasis poetas toliau žengs kūrybos keliu“ (straipsnis apie pirmąją poezijos knygą „Mano paties evangelija“).

 2007 „Taip kalba mano širdis“, poezijos pavasario „Vėtrungėje“ dalyvių kūryba (išspausdinta poezija).

 2011 Baltija – Literatūrinis-kultūrinis almanachas, 118-119 psl. (išspausdinta poezija).

 2012.09.14 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 9psl., „Kūryba – jaunojo menininko evangelija“ (straipsnis apie grafikos paveikslų parodą „Tinklas“).

 2015.05.23 laikraštyje „Švyturys“, 7psl., „Gediminas Bytautas užmetė „Tinklą““ (straipsnis apie grafikos paveiklų parodą „Tinklas“, eksponuotą NOVI HOMINES galerijoje, Vilniuje.).

 2016.02.19 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 5psl., „Vasario 16-toji rajone“ (straipsnis apie grupinę profesanalių Kretingos menininkų grupės „PINX“ parodą, skirtą vasario 16-tai).

 2016.02.20 laikraštyje „Švyturys“, 3psl., „Šalis mana – širdis mana“ (straipsnis apie grupinę profesanalių Kretingos menininkų grupės „PINX“ parodą, skirtą vasario 16-tai).

 2017.07.13 laikraštyje „Vakarų ekspresas“, „Vidurvasarį pasitiko poezijos skaitymais“ (straipsnis apie kartu su poetu Dariumi Rekiu, pirmą kartą vasarą Klaipėdoje surengtą poezijos skaitymų renginį – „Vidurvasario poezijos skaitymai“. Idėjos autorius – dailininkas, poetas Gediminas Bytautas, organizatorius – poetas Darius Rekis.).

 2017.08.11 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 10psl., „Užčiuopę gyvenimo esmę“ (straipsnis apie parodas „Transformacija“ ir „Transformacija 2“, kurių autoriai – menininkų pora – Gediminas Bytautas ir Odilė Norvilaitė, rezencija apie parodų autorius.).

 2017.11.14 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 20psl., „Žemaitijos dailininkai prisiuntė vasaros laiškų“ (Žemaitijos dailininkų sąjunga – apie grupinę parodą „Vasaros laiškai“.).

 2017.11.24 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, „Etnokultūros vakaronėje atšventė „Šukupio“ veiklos jubiliejų“ (Minimas surengtos grafikos darbų parodos „Tinklas“ pristatymas Šukėje.).

 2017 m. Išleistas almanachas „Smiltys“ // Numeris 2, apie iškiliausius Kretingos krašto menininkus. 6-9p. Almanache publikuojamos Gedimino grafikos darbų nuotraukos ir recenzija „Užčiuopę gyvenimo esmę“ apie menininkų porą Gediminą Bytautą ir Odilę Norvilaitę – Bytautienę, jų parodas „Transformacija“ ir „Transformacija 2“.

 2018.02.09 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 11psl. „Smilčių almanachą pristatė bendraminčiams“ (Almanacho pristatymas, straipsnyje minimi Gediminas Bytautas ir Odilė Norvilaitė-Bytautienė, dalyvavę pristatyme ir išspausdinti almanache).

 2018.02.16 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 16psl. Gedimino Bytauto ir Odilės Norvilaitės-Bytautienės parodos „Vibracija“ Kretingos muziejuje anonsas.

 2018.02.28 laikraštyje „Švyturys“, 1psl. anonsas, 7 ir 11psl. straipsnis „Menininkų dueto paroda – su erotikos prieskoniu“ apie Gedimino Bytauto ir Odilės Norvilaitės-Bytautienės duetinę parodą „Vibracija“ Kretingos muziejuje.

 2018.03.02 laikraštyje „Pajūrio naujienos“, 20psl. straipsnis „Parodoje – šiek tiek erotikos ir pasąmonės blyksnių“ apie Gedimino Bytauto ir Odilės Norvilaitės-Bytautienės parodą „Vibracija“ Kretingos muziejuje.

 

Dailininkas, poetas Gediminas Bytautas: padėkos raštai, diplomai: