Paroda “Tinklas” televizijos reportaže (Kultūra)

Naujienų reportaže, rubrikoje “Kultūra”, kalbama apie grafikos parodą “Tinklas”. Ši paroda eksponuota 2015.05.14 – 06.14 Novi Homines galerijoje.

Parodoje eksponuojama grafika – savita, abstrakti ir visuomet – su pasislėpusia filosofine mintimi.

Apie parodos „Tinklas“ darbus autorius sako:

„Trumpai tariant, tapau trancendencijas.”

Ir plačiau pakomentuoja:

„Šie paveikslai – šios transcendencijos tampa lyg langai į mažytes meta visatas, mūsų visatai vizualiai rodančias savo gyvybę, savo būdą. Protas savyje pranyksta kaip proto suverenumo principas. Kalbant ne apie valstybes, ar socialines žmonių grupes, bet apie pavienį individą, nepriklausomai, nuo prieš tai paminėtų objektų. Šis proto suverenumo principas, kaip proto savyje pranykimas, nerodo proto beprotystės, ar kitokios patologinės sematikos. Tai tarsi paties proto, kaip jo savaime įtranscendentinimas į save. Šioje vietoje, tarsi, atsiveria dvi sąmonės kryptys: sąmonė, kurią paprastai ir dirbtinai vadiname tikruoju suvokimu, kitaip sakant realiu, bei antroji – transcendentiška sąmonė. Šios dvi sąmonės gali būti (nebūtiškąja prasme) viename prote, viename individe, vienoje plotmėje, kurią iš pirmo žvilgsnio pavadintume realiąja, tačiau šios dvi sąmonės susijungusios tarsi paraleliai į vieną, sudaro trečiąją sąmonės plotmę. Transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje išnyksta „realiosios“ sąmonės plotmės laikas, bei kūniškumas. Šiai sąmonės plotmei, skirtingai nuo pirmųjų dviejų, būdingas proto savęs įtranscendentinimas per save patį. Jeigu Transcendentiškoje sąmonės plotmoje žvelgiame į transcendencijas iš „realiosios“ ne transcendentiškos sąmonės plotmės, tai transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje protas žvelgia į transcendencijas pats būdamas transcendencija. Laikas šioje plotmėje tik sąlyginis, todėl įmanomos manipuliacijos „realiosios“ sąmonės plotmės laikiškumu. Tiksliau tariant, kadangi laikas tik sąlyginis ir tik tariamas, įmanomi sąmonės persikėlimai tariamo laiko atžvilgiu į betkurį tariamą laiką, žvelgiant iš „realiosios“ sąmonės plotmės. Transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje „realiosios“ sąmonės laikas kaip laikas neegzistuoja.“

Darbai gimsta būtent šioje transcenduojančioje „aš“ sąmonės plotmėje. Tai, tarsi, kelionė po kitas transcendencijas, po kitas dimensijas, vienu metu jau būnant transcendencijoje, kurią „realusis“ žmogus pavadintų – „realiuoju žmogiškumu“. Šios transcendencijos jungiasi viena su kita į tinklą. Transcenduojantis „aš“ pastebi kitas gyvybės formas, judesį, aplinką. Ir galiausiai, pats tampa šio tinklo dalimi, vien dėl savo žvelgimo į jas jungties. Darbai gimsta kaip atvaizdas realiąjai plotmei“

.

Parodos akimirkas rasite:

Gedimino Bytauto parodos „Tinklas“ atidarymas Vilniuje

Taip pat, identiška paroda “Tinklas” yra eksponuota:

  • 2012.09.07 – 12.01 Kretingos rajono kultūros centras, Kretinga
  • 2016.05.03 – 05.28 Girulių biblioteka-bendruomenės namai, Giruliai
  • 2016.05.30 – 07.30 Lietuvos švietimo istorijos muziejus, Kaunas
  • 2017.06.13 – 07.09 Klaipėdos apskrities viešoji I. Simonaitytės biblioteka, Klaipėda
  • 2017.10.03 – 11.30 Kretingos rajono kultūros centro Šukės skyrius, “Tinklas”, Šukė (grafika)
  • .

    Ir ne pilna paroda:

  • 2016.09.26 – 10.28 Kretingos rajono savivaldybės M. Valančiaus viešoji biblioteka, Kretinga